GÖKHAN EVLiYAOĞLU


Gökhan Evliyaoğlu Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk, Ankara Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fakültesi'nde İletişim, Federal Almanya’da Psikoloji öğrenimi ve ihtisası yaptı. Ankara Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve İletişim Psikolojisi üzerine master yaptı. 1961 - 1964 döneminde Balıkesir Milletvekili seçildi. Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde, Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumu'nda Daire Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakanlık Müşavirliği, Federal Almanya’da Köln Başkonsolosluğu'nda Eğitim Ataşeliği, Bonn Büyükelçiliği'nde Çalışma Başmüşavirliği ve Basın Ataşeliği görevlerinde bulundu.

İlkokul sıralarından başlayarak şiir, edebiyat, hitabet ve resim alanlarında başarılı çalışmalar yapan Gökhan Evliyaoğlu bu dallarda ortaokul yıllarından itibaren ödüller aldı. Sanat çalışmalarının, fikir ve çalışma hayatının yanısıra lise döneminde başlayan yazarlık ve gazetecilik mesleğinin her dalında çalıştı. Son Havadis, Yeni İstanbul gazetelerinin ve Düşünen Adam dergilerinin sahipliklerini, Genel Yayın Müdürlüklerini ve başyazarlıklarını sürdürdü.

Gökhan Evliyaoğlu 2011 yılında vefatına kadar bütün çalışma hayatı boyunca kültür ve sanat hareketlerinin içinde olmuş, şiir, edebiyat ve felsefe alanlarındaki faaliyetine ara vermemiştir.Gökhan Evliyaoğlu’nun yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:
 • Nerede Duruyoruz ?
 • Türk İktisat Tarihi
 • İletişim Psikolojisi
 • Kitle İletişim araçlarının Toplumsal Organizasyonu
 • Konuşma Sanatı
 • Dil ve edebiyat Sorunlarına Giriş
 • Milliyetçiliğimizin Ön Hedefleri
 • Dördüncü Cemre
 • Konstantiniyye Kızılelması
 • Atatürk’e Sevgilerle
 • Kemalname
 • Çocuk ve Dua
 • Filozofca
 • Praktische Psychologie
 • Türkische Existenzphilosophie
 • Şiirlerle Esma-i Hüsna
 • Siber Felsefe